Roma

06 95 05 89 39 预订餐位 私有化
通讯
 

Roma

地图和联系方式

联系我们

营业时间

Monday

Closed

Tuesday - Wednesday

12:00 - 13:30 / 19:00 - 21:30

Thursday

12:00 - 21:30 / 19:00 - 21:30

Friday - Saturday

12:00 - 13:30 / 19:00 - 21:45

Sunday

Closed

一般信息

菜肴

意大利

经营类型

餐厅

服务

停车场, 私人租用

支付方式

借记卡, 检查, 假日券, 现金, 欧洲卡/万事达卡, EN - JCB, 大师, EN - Monéo, EN - Titres餐厅, 签证